Asociația SECOM

Client
Secom

Services
strategie de brand,
design identitate, retorică,
platforma vizuală

Strategia de brand pentru Asociația Secom a fost concepută pentru a reflecta și promova valorile și misiunea organizației într-un mod autentic și convingător.

Echipa Anathomia a pornit de la identitatea de corporație a brandului, adaptând-o și consolidând-o în conformitate cu specificul și obiectivele organizației non-profit.

În cadrul procesului de construcție a platformei vizuale, s-a acordat o atenție deosebită dezvoltării unui design și a unei retorici specifice care să comunice clar și eficient mesajele și valorile Asociației Secom. Astfel, s-au creat elemente vizuale și grafice care să reflecte esența și scopul organizației, utilizând culori, simboluri și imagini care să evocă ideea de implicare civică, solidaritate și parteneriat.

Sub-brandul asociat a fost conceput ca unul inspirațional, cu un caracter umanist și orientat spre cultivarea spiritului de implicare civică și colaborare. În acest sens, s-au dezvoltat mesaje și campanii care să încurajeze participarea activă a comunității și să promoveze valorile de responsabilitate socială și solidaritate.

Prin intermediul acestei strategii de brand, clientul își propune să-și consolideze poziția și să-și extindă impactul în comunitate, atrăgând noi membri, susținători și parteneri pentru cauzele și proiectele sale. Astfel, organizația poate contribui în mod semnificativ la promovarea bunăstării sociale și la rezolvarea problemelor și provocărilor cu care se confruntă societatea contemporană.

Secom

secom

Explorează...

Articolele Anathomia.

Portofoliul Anathomia.